Årsmøte i Eiksund bygdelag

2. februar 2016 av admin

De blir med dette kalla inn til årsmøte måndag 29. februar 2016 kl. 19.00.
Stad: kjøkenet Eiksund skule.

Sakliste:

  • Val
  • Innkomne saker

Innkomne saker må vere styret i hende innan 18. februar.
Det vil også bli informert om ny utvikling i skulesaka.
Vi serverer kaffi og noko godt å bite i. Vel møtt!

For styret
Roy Bjørkedal
Leiar

Comments are closed.