Bokbåten kjem

2. februar 2016 av admin
WilhelmStoylen_foto_Vikebladet

Foto: Ingvild Aursøy Måseide / Vikebladet Vestposten

Fredag 12. februar kl. 17.00 til 18.30 er Bokbåten i Eiksund. Klokka 18.00 er det framsyning med Wilhelm Støylen. Der vert det songar, historier og leik.

Om du ikkje kan kome, kan du levere bøker til bokbåtkontakt Bente Mork Blindheim, Selvågvegen 19.

Comments are closed.