Årsmøte Eiksund bygdelag

16. februar 2017 av admin

Vi vil med dette kalle inn til årsmøte tysdag 28. februar kl. 19.00 på Samlingshuset.

Sakliste

 • Val
 • Rekneskap
 • Ymse

Om du har saker du vil ta opp, må dei vere styret i hende innan 24. februar.
Etter at årsmøtet er ferdig, vil vi legge fram nokre av dei framtidige prosjekta vi ser føre oss i
bygda. Vi nemner:

 • Merking av stiar
 • Ballbinge
 • Leikeareal i Johanmarka
 • Tuftepark
 • Toalett ved stranda
 • Andre framtidige prosjekt?
 • Vi håpar med dette du tek deg tida til å kome med dine innspel.

  Vel møtt!
  Roy Bjørkedal
  For styret Eiksund bygdelag

Comments are closed.