Strandryddedag 6. mai 2017

3. mai 2017 av admin

Eiksund er utan tvil ein av dei finaste stadane på Sunnmøre. Men dei som har ferdast langs strandlinja vår, veit at store mengder søppel har samla seg enkelte stadar, spesielt på sørsida av Eika og utover mot Aursneset, og dette er både til skjemsle og skade for naturen.

Eiksund bygdelag ynskjer å gjere noko med dette, og inviterer difor til ryddedugnad på den nasjonale strandryddedagen 6. mai.

Tid: 10–18 (Det er ikkje naudsynt å vere med heile dagen. Vi er takksame for alle bidrag.)
Stad: Oppmøte på småbåthamna. Båttransport til dei aktuelle områda vert organisert.
Ta med: Hanskar – Mat og drikke – Redningsvest/flytevest (spesielt til borna)

NB! Både personar og båtar som deltek, er med i trekninga av ein iPad 32 GB. Dei som stiller med båt doblar dermed vinnarsjansen.

https://www.facebook.com/Eiksundbygda/ vil de finne oppdatert informasjon om arrangementet. Kontakt oss der, eller på telefon 97655207 (Knut Øyvind) / 91763237 (Annfrid)

Comments are closed.