03. 02. 2013
Off

Er du mellom 15–25 år?

Kva betyr Eiksundbygda for deg mellom 15–25 år? Eiksundbygda har fått tilført midlar til bygdemobilisering, og me inviterer difor alle mellom 15 og 25 år som bur eller er tilknytt Eiksund, til eit...

Les meir →
29. 01. 2013
Off

Kvar skal bygda vår gå?

Eiksundbygda har fått tilført midlar til bygdemobilisering, og me inviterer difor alle innbyggjarane til å ta del for å finna ut kva tilbod og aktivitetar me ynskjer å ha her i bygda. For...

Les meir →
24. 01. 2013
Off

Dugnad 2009

Bilete frå dugnaden på badestranda 2009. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →
24. 01. 2013
Off

17. mai 2009

Bilete frå Eiksund 17. mai 2009. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →
24. 01. 2013
Off

Jul 2009

Bilete frå Eiksund, jula 2009. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →
24. 01. 2013
Off

Sommar 2009

Bilete frå Eiksund sommaren 2009. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →
24. 01. 2013
Off

Vår 2009

Bilete frå Eiksund våren 2009. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →
24. 01. 2013
Off

Eika 2008–2009

Bilete frå Eika 2008–2009. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →
24. 01. 2013
Off

Jul 2008

Bilete frå Eiksund jula 2008. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →
24. 01. 2013
Off

17. mai 2008

Bilete frå Eiksund 17. mai 2008. Alle bilete tekne av Bente Mork Blindheim.

Les meir →