Eiksund grendahus

Grendahuset har ein stor sal i første etasje, med tilhøyrande storkjøken.
I kjellaren er ein mindre sal, med eit mindre kjøken. (Kjellaren har trappetilkomst).
Ein kan leige heile huset, eller ein av etasjane, til ulike arrangement.
Bryllaup, konfirmasjon, barnedåp, fødselsdagar, festivitas og samankomstar.

Ta kontakt for førespurnad og spørsmål. Sjå kalenderen for oversyn over kva tid huset er ledig.

Kontakt Ellen Ødegård Løvoll, tlf. 93002426
Sjå informasjon på Facebook:
https://www.facebook.com/samlingshuset

Kommande arrangement